Во Делчево ќе се развива концептот за зелена економија

Регионалниот центар за застапување започнува со реализација на проектот „Регионално поврзување и заедничка примена на концептот за зелена економија“ чија цел ќе биде јакнење на улогата на граѓанските организации и јакнење на капацитетите на бизнис секторот од микрорегионот за важноста на имплементацијата
на концептот зелена економија и зелено претприемништво во нивната секојдневна работа. Со проектот кој ќе се спроведува во наредните 5 месеци ќе бидат опфатени 20 локални граѓански организации и 5 мали и средни компании од микорорегионот Пијанец – Малеш.

Согласно предвидените активности во периодот кој следува проектниот тим ќе направи анализа и истражување на компаниите од различни сектори во микрорегионот Пијанец – Малеш за
тоа како го применуваат концептот за зелена економија во нивното работење, а потоа ќе се зајакнат капацитетите преку две обуки на 10 граѓански организации и 5 компании од различни сектори од
регионот за примена на концептот за зелена економија со експерт од областа. Во рамки на проектот ќе биде изработено и промотивно видео кое ќе се однесува за зелените работни места како дел од примената на овој концепт во Македонија .

Проектот е финансиран од ЕУ во рамките на
проектот НАГЕ/NAGE- Вмрежување и застапување за зелена економија кој го спроведува Мрежата за рурален развој.

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тони Стоименовски

Кратка порака за посетителите на РЦЗ Делчево

Следете не
За нас

РЦЗ Делчево

Регионален центар за застапување Делчево е граѓанска организација чија главна цел е зајакнување на граѓанското општество. Постоиме од 2006 година во кој период реализиравме голем број на проекти и активност во насока за остварување на нашата главна цел.

Брз преглед на архива
Ознаки (Tags)