Електронска верзија на Прирачникот за БЗР наменет за работодавачите

Дел од работодавачите, не се во целост запознаени со сите мерки кои треба да ги имплементираат во делот на БЗР. Токму кон нив беа насочени активностите на Регионалниот центар за застапување како дел од проектот „Промовирање стандарди за БЗР и следење на спроведувањето на БЗР во источниот регион“ . Преку издавање на прирачник за безбедност при работа наменет за работодавачите се поттикнува бизнис секторот и јавниот сектор од овој регион да одржуваат повисоки стандарди за безбедност и здравје при работа, но и воопшто работниците да бидат подобро запознаени со безбедноста на своето работно место.

Овој проект РЦЗ го реализираше во соработка со Македонското здружение за заштита при работа, а е финансиран од Европската Унија. Во продолжение линк до електронската верзија на прирачникот. 

https://docs.google.com/document/d/1PDzT1NmxzHWcWTDZ5d09zVC4cGRHayQMTXQgJSZEYlk/edit?usp=sharing

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тони Стоименовски

Кратка порака за посетителите на РЦЗ Делчево

Следете не
За нас

РЦЗ Делчево

Регионален центар за застапување Делчево е граѓанска организација чија главна цел е зајакнување на граѓанското општество. Постоиме од 2006 година во кој период реализиравме голем број на проекти и активност во насока за остварување на нашата главна цел.

Брз преглед на архива
Ознаки (Tags)