Прва обука во рамки на проектот „Регионално поврзување и задничка примена на концептот за зелена економија

На 6 октомври, Регионалниот центар за застапување ја одржа првата од двете предвидени обуки за јанкење на капацитетите на целните групи кои се вклучени како крајни корисници во проектот „Регионално поврзување и заедничка примена на концептот за зелена економија“ кој го реализира во периодот од јуни – декември 2020 година. Обуката беше наменета за претставници од бизнис секотор од регионот Малеш-Пијанец и целта беше приниципите на зелена економија, зелено претприемништво и зелени работни места да се приближат повеќе кон малите и средните претпријатија од регионот.

Исто така еден дел од работилницата беше наменет за можните донатори и фондови кои можат да ги користат малите и средните претпријатија од Делчево и регионот околу Делчево. Како една од можностите во време на Ковид-19 и најразлични економски кризи се грантови преку кои можат да ги потпомогнат и организираат зелените работни места.

Проектот „Регионално поврзување и заедничка примена на концептот за зелена економија“ е финансиран од Европската Унија преку мрежата на Рурален развој на Македонија.

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тони Стоименовски

Кратка порака за посетителите на РЦЗ Делчево

Следете не
За нас

РЦЗ Делчево

Регионален центар за застапување Делчево е граѓанска организација чија главна цел е зајакнување на граѓанското општество. Постоиме од 2006 година во кој период реализиравме голем број на проекти и активност во насока за остварување на нашата главна цел.

Брз преглед на архива
Ознаки (Tags)