Советниците ја усвоија Стратегијата за надворешна комуникација на Општина Делчево

Повеќе...

РЦЗ дел од 16-та годишна средба на здруженија на граѓани кои работат на полето на животната средина и одржлив развој

Повеќе...

Тридневна обука за грантистите на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“

Повеќе...

Правилник за финансиско работење и правилник за управување со човечки ресурси

Повеќе...
Statute of The association RAC Delcevo

Statute of The association RAC Delcevo

In addition to this article you can download for preview OUR Statute …

Прочитај повеќе
PRESIDENT

Toni Stoimenovski

Short description data

Follow us
About us

RCZ Delcevo

RCZ Delcevo is an NGO organisation which main goal is strengthening the civil society. We exist from 2006 since when we managed to succeed lots of projects and project activities in appliance to our main goal.