РЦЗ најуспешен во областа невладин сектор за 2018 на Истокот

Новинарите од регионалниот центар „Исток“ во состав на ЗНМ на последниот одржан состанок во Штип ги избраа најдобрите во повеќе области за годинава која изминува. Во областа невладин сектор, Регионалниот центар за застапување од Делчево е едногласно избран за најуспешен во оваа категорија за 2018 година и е единствен награден од Делчево.

Награди се доделуваат и во областите наука, стопанство, хуманост, странска компанија, општествена одговорност, култура, новинарство, менаџмент, спорт, образование и здравство. Манифестацијата „Најдоброто од Истокот“ е единствена од ваков вид  во источна Македонија и се оддржува по петти пат.

Свеченото доделување на признанијата за компаниите институциите и лицата кои со своите дела придонесуваат кон создавањето на убавата слика за источниот регион ќе се случи во месец февруари на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“ во Свети Николе.

 

Ставена во функција и јавно достапна Стратегијата на Општина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор

„Стратегијатa на Општина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор“  беше проект кој го реализираше здружението Регионален центар за застапување Делчево и Општина Делчево финансиран од ЕУ преку Преда Плус. Истата се изработуваше изминатите 8 месеци во рамки на кои се одржаа 4 работилници, со десетина активни невладини организации од општината. 

Стратешкиот документ беше усвоен и од Советот на Општина Делчево на 15-та редовна седница со што тој и официјално е ставен во функција. Јавно е достапен и мoже да се прочита и преземе на линкот подолу. 

http://delcevo.gov.mk/images/ler/strategija_sorabotka_so_gragjanski_sektor_2019_2022_1.pdf?fbclid=IwAR1jSwFDtuEQWkmKrtzlkO0yAH7XZ4T71jcBdtOKu3LSypwVo3kCsfOmqV0

РЦЗ дел од 15-та годишна средба на здруженија на граѓани кои работат на полето на животната средина и одржлив развој во РМ

 Изминатиот викенд претставници на РЦЗ по дванаесетти пат беа дел од годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на животната средина и одржлив развој во Република Македонија која се одржа по 15-ти пат во Охрид.

Оваа година средбата се реализира во рамките на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“, финансиран од ЕУ во рамките на ИПА Фондот за граѓанско општество и медиумска програма 2016-2017.Фокусот на овогодинешната средба беше Архуската конвенција и нејзината имплементација во Македонија, а работата се одвиваше во групи преку дискусија во неколку тематски области: Отпад, Вода, Климатски Промени, Биодиверзитет, Воздух, Комуникација и информирање на јавност, ЕУ легислатива, ИСКЗ – ОВЖС.

ВИДЕО: Гостување во ТВ Стар за промоција на резултатите од проектот за БЗР

Привршуваат активностите на  Регионалниот центар за застапување од Делчево поврзани со проектот „Промовирање на стандарди за безбедност и здравје при работа и следење на спроведувањето на БЗР во источниот регион на Република Македонија“.  Токму по тој повод тројца претставници на РЦЗ и истражувачот кој беше дел од овој проект,  гостуваа во регионалната телевизија Стар во Штип и на 60 минутна емисија ги презентираа постигнатите резултати од проектот и што понатаму ќе се работи за промоција на оваа област. 

Проектот кој траеше шест месеци се реализираше преку повеќе активности во општините Делчево, Берово, Пехчево, Македонска Каменица и Виница со цел да се обрне повеќе внимание на оваа област преку утврдување на моменталната состојба во примената на законите и преку давање насоки за поголемо спроведување на веќе поставените стандарди. Овој проект РЦЗ го реализира во соработка со Македонското здружение за заштита при работа, а е финансиран од Европската Унија. 

Гостувањето на ТВ Стар кое се реализираше минатата недела. може да го погледнете на следниот линк : https://www.youtube.com/watch?v=T5B4vnKJxNA 

Регионална конференција за Безбедност и здравје при работа во Источна Македонија

Македонија има закони за заштита при работа – ретко кој ги спроведува. Ова е заклучок по неколку месечна анализа на состојбите во делот на безбедност при работа, направени од страна на Регионалниот центар за застапување од Делчево.

Анализите се правени на  територијата на  општините Делчево, Берово, Пехчево, Македонска Каменица и Виница:

„Имаме добри закони, добри прописи, но ни фали имплементација во пракса. Тоа е проблематика која постојано носи нови фази и ние постојано треба да ја унапредуваме“, истакна Зоран Аврамов, дипл. инг за безбедност при работа.

Ова е голем проблем, зашто непочитувањето на со закон утврдените мерки, на ризик го става здравјето и животот на работниците. Тоа, пак, за одговорните значат големи парични казни:

„Нема играње со оваа работа. Казните се движат до 7.000 евра за  работодавачот и 3.000 евра за управителот ако се констатираат пропусти во безбедноста при работа“, потсети  Војо Беловски, универзитетски професор.

Дел од работодавачите, не се во целост запознати со сите мерки кои треба да ги имплементираат. Токму кон нив беа насочени активностите на Регионалниот центар за застапување. Преку издавање на прирачник за безбедност при работа наменет за работодавачите тие се обидуваат да го поттикнат бизнис секторот и јавниот сектор од овој регион да одржуваат повисоки стандарди за безбедност и здравје при работа, но и воопшто работниците да бидат подобро запознаени со безбедноста на своето работно место:

„Ја спроведуваме оваа кампања за намалување на професионалните заболувања, а исто така целта ни е да се сведат на минимум и повредите на работно место“, кажа Тони Стоименовски, Регионалниот центар за застапување – Делчево.

Регионалниот центар за застапување од Делчево постои од 2006 година и е главен партнер на бизнис секторот, општините и јавните претпријатија во регионот, со кои заеднички се зајакнуваат капацитетите, се влијае на актуелните теми се со цел да се подобри живеењето на граѓаните. Овој проект РЦЗ го реализира во соработка со Македонското здружение за заштита при работа, а е финансиран од Европската Унија.