Прва прес конференција за проектот проектот “Енергетско ефикасно училиште”

Предмет:Покана за прва прес конференција за проектот проектот “Енергетско ефикасно училиште, финансиран од Швајцарска конфедерација во рамките на програмата за зачувување на природата

 Почитувани,

 Задоволство ни е да Ве поканиме на на Првата прес конференција во рамките на проектот “Енергетско ефикасно училиште, што го спроведува Регионалниот центар за застапување Делчево.

Проектот е финансиран од Швајцарската конфесерација преку програмата за зачувување на природата во Македонија која се имплементира од страна на Helvetas SwissIntercooperation – Швајцарија и Фармахем дооел-Скопје

 

Место: Општина Делчево, OОУ Ванчо Прке

Дата: 23јануари, 2015

Време: 10.30 часот

Предмет: Прва прес конференција

 

Агенда

 

10:30

Пристигнувње  и регистрација на присутни медиуми и гости

 

11:00

Поздравен говор

г-н. Тони стоименовски, претседател на РЦЗ

г-н. Сашко Ивановски, директор на OОУ Ванчо Прке” Делчево

11:00

Претставување на проектот цели, активности и резултати

г-н. Тони Стоименовски, претседател на РЦЗ,     

г-н. Сашко Ивановски, директор на OОУ Ванчо Прке” Делчево

 

 

11:30

Завршеток на прес конференцијата

 

 

 

 

                                                                                                    Регионален Центар за Застапување

Претседател,

 

Тони Стоименовски