РЦЗ Делчево една од осумте инфо точки на програмата „Млади во акција“

Регионалниот центар за застапување - Делчево од месец Август ја доби можноста да биде една од предвидените осум (8) Контакт точки во Република Македонија за програмата Млади во акција. Договорот е потпишан со Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност. Во рамките на овој проект во нашиот град ќе бидат рализирани 3 настани за презентација и промоција на програмата Млади во акција. Покрај јавните настани каде што ќе може граѓаните да се информираат за работата на Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност и програмата Млади во акција, секој работен ден од 12:00 – 14:00 часот просториите на Регионалниот центар за застапување ќе бидат отворени за информации поврзани со оваа проблематика.

Првиот настан официјално е закажан на 24. 08. (петок) 2012 год. Сите заинтересирани може да дојдат во просториите на ХОТЕЛ МАКЕДОНИЈА од 12 часот.