Завршна прес конференција ТЕМБ

СООПШТЕНИЕ 

Регионалниот Центар за Застапување од  Делчево во партнерство со Регионалната комора за индустрија од Благоевград, Република Бугарија, Ве покануваат да земете учество на Завршна прес конференција во рамките на проектот Ефективен тим како фактор за развој на локалната демократија и социјалната кохезима помеѓу Република Македонија и Република Бугарија кој е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу нашата држава и Република Бугарија CCI 2007CB16IPO007.

Завршната прес конференција ќе се одржи на 17.12.2014 година во Хотел Македонија,Делчево, Република Македонија со почеток во 16.30ч.по локално време.

 

Истата е наменета за претставници од граѓанските организации, јавна администрација и претставници од бизнис секторот во прекуграничниот регион и локалните медиуми.

ПОКАНА

Ни претставува особено задоволство да Ве поканиме да присуствувате на

Завршна прес конференција

во рамки на проектот „Ефективен тим како фактор за развој на локалната демократија и социјалната кохезија помеѓу Република Македонија и Република Бугарија“, кој е финансиран од Европската унија преку ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу нашата држава и Република Бугарија CCI 2007CB16IPO007.

Партнерски проект на  Регионален Центар за Застапување Делчево и Регионална комора за индустријa, Благоевград

Проектот е наменет за претставници од граѓански организации, јавна администрација и претставници од бизнис секторот во прекуграничниот регион.

Место: Хотел Македонија, Делчево

Датум: 17 декември, 2014

Време: 16:30 часот, локално време

Агенда:

16:00-16:30

Пристигнување и регистрација на учесниците

 

16:30

Отварање на прес конференција

Валерија Соколова, проектен координатор, Делчево

Теодорина Тодорова, проектен координатор, Благоевград

Тони Стоименовски, претседтател на РЦЗ Делчево

17:00

Кафе и ручек