Прв јавен состанок на засегнати страни

ПОКАНА

ПРВ ЈАВЕН СОБИР ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Почитуван/а/и,

Здружението Регионален Центар за Застапување од Делчево заеднички во партнерство со Општина Делчево, добивме можност да бидеме помеѓу првите општини во Македонија кои ќе изготвуваат Локална стратегија за климатски промени. Активностите за изготвување на ваквата стратегија се поддржани од проектот на УСАИД “Општински стратегии за климатски промени“ кој се спроведува од страна на  Милиеуконтакт Македонија.

За изготвување на стратегијата за климатски промени во нашата општина ќе се користи методологијата на “ЗеленатаАгенда“која е развиена од страна на Милиеуконтакт Македонија и досега се има спроведено во 40 општини во Источна Европа на теми поврзани со заштитата на природата, културата и животната средина.

Ни претставува посебнозадоволствои честдаВепоканимеи Вие даприсуствувате на Првиот јавен состанокна засегнатистрани кој ќесеодржи на 23.09.2015 година ( среда) во Спомен домот АСНОМ,  со почеток во 13.00 ч,

Целите на состанокотсе:

·         Презентирање на проектот на УСАИД за “Општински стратегии за климатски промени“

·         Презентирање на методологијата на Зелена Агенда за изготвување на стратегии за климатски промени

·         Презентирање резултатите од неодамнешната спроведена анкета за утврдување на вредностите на граѓаните на општина Делчево

·         Формирање на работни групи кои ќе ја изготвуваат стратегијата за климатски промени и ќе развиваат проекти

На овој Прв состанок учество ќе земат учество Директорот на  Канцеларијата на Milieukontakt International во Македонија г-дин Игор Славкоски, претставник од УСАИД, Градоначалникот на ОпштинаДелчево г-дин Дарко Шехтански,

 

Особено е важнодаземетеактивноучество и својпридонесвопроцесотбидејќитојќегипоставииднитеразвојнистратегии на нашата заедница и ќедаденасоки за справување со климатските промени во нашата општина.

 Со почит,

 Валерија Соколова

Локален координатор