Основан Локален младински совет во Делчево

По долгорочен процес во општина Делчево конечно се основа Локален младиснки совет. Основачкото собрание беше одржано на 28.01.2015, со продолжение на 01.02.2015 на кое што членовите на Собранието ја изгласаа структурата на Локалниот младиснки совет, а го усвоија и Статутот по кој што ќе работи младинското тело.

На Основачкото собрание беа присутни 10 претставници од организации – членки кои го сочинуваа Собранието на Локалниот младински совет Делчево:

1.       Регионален центар за Застапување – Делчево, претставник Димитар Димитровски – Претседател на ЛМСД

2.       РКЕЦ Тернипе МК Делчево – претставник Филип Тричков – член на Управен одбор на ЛМСД

3.       УМС Делчево – претсавник Љупчо Христов – Претседател на Собрание на ЛМСД

4.       Демократска Младина Делчево – претставник Душка Мицевска – член и подпретседател на УО на ЛМСД

5.       КУД Гоце Делчево – претставник Наталија Стојчевска – член и Претседател на Управен Одбор на ЛМСД

6.       ПСД Голак – претставик Дарко Тодоровски – Член на Управен одбор на ЛМСД

7.       Ученичка заедница при СОУ Методи Митевски – Брицо, Делчево – претставник Мери Мицевска, член на Ндзорен одбор

8.       Младински образовен форум – претставник Андреа Велиновска – член на Управен одбор на ЛМСД

9.       НУЦК Никола Јонков Вапцаров, Делчево – претставник Љупка Спасевска, член и Претседател на Комисија за верификација

10.     СДММ Делчево– претставник Марио Димитровски – член на Надзорен одбор на ЛМСД

По прогласувањето Основање на Локален младински совет во Делчево, координаторот Валерија Соколова заедно со Претседателот на Собранието, Љупчо Христов го поздравија Собранието и го честитаа основањето на младинското тело, со цел успешна работа на Локалниот младински совет и многу идни реализирани проекти и настани во интерес на младите во општината, како и успешна соработка помеѓу организациите – членки на советот.

Претседтаелот на Локалниот младински совет, Димитар Димитровски ја поздрави веќе спроведената и остварена иницијатива за формирање на Локален младински совет во општина Делчево и посака успешна соработка и видни резултати од работата на Советот и упати кон интензивно залагање и застапување на интересите на младите во општината.

Тони Стоименовски, претставник од Општина Делчево ја поздрави иницијативата и ги охрабри присутните да ги изберат органите на Локалниот младински совет на најдемократски начини  и по формирањето на советот, со активности да придонесат во подобрување на условите на младите во општината, и дека Локалниот младински совет има потплна подршка од општината.

Ова тело ќе ги застапува интересите на младите во општината и ќе креира младински политики. Во составот на Локалниот младински совет ќе има претставници од граѓански организации, подмладоци на политички партии, средношколски заедници како и претставници од културни и спортски друштва. Иницијативата за формирање е на Младински образовен форум како спроведувач на проектот во партнерство со Центарот за меѓукултурен дијалог во соработка со Регоналниот центар за застапвање,Делечво, исто така иницијативата доби подршка и од Градоначалникот на општина делчево, Дарко Шехтански. Проектот е финансиран од Европска унија.

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (Регионална ИПА програма).

Со почит,

Иницијатива за основање на локален младински совет

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тони Стоименовски

Кратка порака за посетителите на РЦЗ Делчево

Следете не
За нас

РЦЗ Делчево

Регионален центар за застапување Делчево е граѓанска организација чија главна цел е зајакнување на граѓанското општество. Постоиме од 2006 година во кој период реализиравме голем број на проекти и активност во насока за остварување на нашата главна цел.

Брз преглед на архива
Ознаки (Tags)