Проект: „Одржливо управување со електронски отпад – сервис за поправка и правилно одлагање на ОЕЕО во микро регионот Пијанец-Малеш“

Во периодот од Февруари 2022 до Август 2023 година во Делчево ќе се спроведува Проектот Одржливо управување со електронски отпад – сервис за поправка и правилно одлагање на ОЕЕО во микро регионот Пијанец-Малеш“. Проектот ќе биде реализиран од страна на Здружението “Регионален центар за застапување“ од Делчево, во соработка со Општина Делчево, Здружение „Амброзија“ Пехчево и Здружение „Здравец 2002“ Македонска Каменица. Проектот е финансиран од Програмата за мали грантови (ПМГ) на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ) и  Здружението “Регионален центар за застапување“ од Делчево.  Проектот е со вкупен буџет од 55.396 САД$, од кои 31.000 САД$ се обезбедени од страна на Глобалниот Еколошки Фонд (ГЕФ ПМГ), додека остатокот е обезбеден со учество на Здружението “Регионален центар за застапување“ од Делчево, Општина Делчево, Здружение „Амброзија“ Пехчево, здружение „Здравец 2002“ Македонска Каменица.

Конкретна цел на проектот е: Промовирање на одржливо и совесно управување со ОЕЕО отпад и промоција на кружна економија.

Главни проектни активности:

  1. Кампања за поправка на материјали од ОЕЕО и промоција на проектните активности
  2. Организирање на постор и опремување на простор со опрема за поправка на стара ИТ опрема, бела техника и мобилни телефони
  3. Јакнење на капацитетите на претставници на граѓанскиот сектор и менторство и обука на шест млади заинтересирани за справување со ОЕЕО отпад
  4. Промоција на резултатите

Повеќе информации за ГЕФ ПМГ може да се најдат на www.gefsgpmacedonia.org.mk и https://sgp.undp.org.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тони Стоименовски

Кратка порака за посетителите на РЦЗ Делчево

Следете не
За нас

РЦЗ Делчево

Регионален центар за застапување Делчево е граѓанска организација чија главна цел е зајакнување на граѓанското општество. Постоиме од 2006 година во кој период реализиравме голем број на проекти и активност во насока за остварување на нашата главна цел.

Брз преглед на архива
Ознаки (Tags)