За нас

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање млади лица  во рамки на Проектот „Одржливо управување со електронски отпад – сервис за поправка и правилно одлагање на ОЕЕО во микро регионот Пијанец-Малеш

Глобален еколошки фонд   Програма за мали грантови – ГЕФ ПМГ Република Северна Македонија —–   Локални акции за глобално влијание   —– ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање млади лица  во рамки на Проектот „Одржливо управување со електорнски отпад – сервис за поправка и правилно одлагање на ОЕЕО во микро регионот Пијанец-Малеш Вторник 29.03.2022, Делчево Регионалниот центар за застапување […]

Прочитај повеќе

Инфраструктура

РЦЗ-Делчево располага со сала за состаноци, мебел, опрема за презентација, тренинзи, компјутери, пристап до интернет, фотокопир, печатач, скенер, библиотека, телевизор, видео, дигитален фотоапарат. Салата за состаноци се користи како место за одржување на седниците на Советот на општина Делчево и како место за склучување на граѓански бракови.

Прочитај повеќе

Програми на делување

1.  Граѓанско општество Делувањето на полето на граѓанско општество е продолжена мисија на ЦП НВО Делчево за зајакнење на капацитетите на НВО од регионот. 2. Меѓугранична соработка и рурален развој Програмата е резултат на големиот интерес за ЕУ фондовите и како добра можност за соработка со други држави, посебно со Република Бугарија. 3. Европска унија, наша иднина […]

Прочитај повеќе

Клучни активности

Пружање на НВО лепеза од услуги како: организирање обуки и тркалезни маси, информирање за конкурси, фотокопирање, скенирање, интернет, библиотека и дневен печат, телефон и факс, сала за состаноци, опрема за презентација, превод, консултации и помош за изработка на проекти, активности за промоции на ЕУ фондови, организирање на прослава на 9 мај-Денот на ЕУ. Како ЕУ […]

Прочитај повеќе

Стратешки цели

1. Континуирана поддршка на НВО од регионот 2. Унапредување на меѓугранична соработка 3. Едукација и информирање, овозможување на јавноста од регионот на едно место да најдат добро организирани извори на информации за Европската унија, нејзините институции, активности и политики, законски рамки, документи и публикации, програми и процес на донесување на одлуки.

Прочитај повеќе

Реализирани актвности како ЦП НВО-Делчево

ЦП НВО-Делчево делуваше во рамките на проектот “Центри за поддршка на НВО во социјално и економски неразвиени подрачја во Македонија“ (Дебар, Делчево, Кратово, Гевгелија, Ресен, Струмица, Струга и Неготино), проект финансиран од ФИОО-М и ЕУ и управуван од Европската агенција за реконструкција. Од официјалното отварање на 6 април 2004 година, до завршувањето на проектот во […]

Прочитај повеќе

Клучни активности

Пружање на НВО лепеза од услуги како: организирање обуки и тркалезни маси, информирање за конкурси, фотокопирање, скенирање, интернет, библиотека и дневен печат, телефон и факс, сала за состаноци, опрема за презентација, превод, консултации и помош за изработка на проекти, активности за промоции на ЕУ фондови, организирање на прослава на 9 мај-Денот на ЕУ. Како ЕУ […]

Прочитај повеќе
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тони Стоименовски

Следете не
За нас

РЦЗ Делчево

Брз преглед на архива
Ознаки (Tags)