Документи

Извештај од спроведено истражување за потребите на младите

Во рамки на проектот „Младински глас за локална акција“ кој го спроведува РЦЗ во периодот Септември 2022 – Август 2023 година, спроведено беше истражување за утврдување на потребите на младите во регионот. Опфаќајки неколку области кои се клучни за нивниот развој и општествено делување спроведени беа 100 теренски и 104 онлајн анкети како и интервјуа […]

Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка

Во рамки на проектот „Младински глас за локална акција“ во реализација на РЦЗ, објавуваме јавен повик за набавка на камера и микрофон за потребите на проектот. Во прилог барањето со детален опис на набавката и критериуми за достава на понуди. Со почит, РЦЗ https://docs.google.com/document/d/1PpXJUFy3tpMc12y_OGIU1QYZJ7i_wAqWouv3SPhcnmk/edit?usp=sharing

Прочитај повеќе

Повик за ангажман на тренер за Младинска работилница

Во рамки на проектот „Младински глас за локална акција“ РЦЗ објавува јавен повик за ангажман на тренер за дводневна работилница на тема „Младинскиот акивизам и нашата локална заедница предизвици и можности “ наменета за млади од 15-29 години во Делчево. Ангажманот се однесува на периодот 16-19 Декември 2022 година. Криетериумите, условите како и начинот за […]

Прочитај повеќе

Јавен повик за ангажман на експерт за изработка на методологија за истражување

Во рамки на проектот „Младински глас за локална акција“ РЦЗ објавува повик за ангажман на експерт за изработка на методологија на истражување согласно целите утврдено во проектот. Ангажманот се однесува на периодот 10.10.2022- 10.12.2022 година во Делчево. Критериумите, условите како и начинот за пријава може да ги погледнете на ТоР-от на линкот споделен подолу. Пријавите […]

Прочитај повеќе

Јавен повик за ангажман на истражувач

Во рамки на проектот „Младински глас за локална акција“ РЦЗ објавува повик за ангажман на истражувач кој треба да спроведе теренско истражување во вид на полуструктурирани интервјуа согласно претходно изработена методологија и врз основа на добиените податоци од истражувањето и резултати од претходно спроведена анкета да изработи детален извештај со заклучоци и препораки. Ангажманот се […]

Прочитај повеќе

Едукативна брошура за социјално претприемништво

Во рамки на проектот „Бизнис развој на млади преку социјално претприемништво“ изработена е едукативна брошура за значењето на социјалното претприемништво и за сродните области со кои е поврзана. Брошурата во електронска форма може да ја најдете на линкот подолу. Печатената форма е достапна во канцеларијата на РЦЗ. https://drive.google.com/file/d/11-kIoRYJ5abLONs2LqEOt2o7K2fuFEcY/view?usp=sharing

Прочитај повеќе

Извештај од спроведени анкети

Во прилог е извештајот од спроведените анкети спроведен во рамки на проектот „Животна средина, демократија и градење капацитети за Архуска Конвенција во регионот Малеш-Пијанец“ https://drive.google.com/file/d/1lwG4fTkYVr5nryvSZ-ZFoKefHP8mJ_qG/view?usp=sharing

Прочитај повеќе

Извештај од мониторинг и евалуација на јавни политики

Во прилог е извештајот од мониторинг и евалуација на јавни политки спроведен од страна на РЦЗ во рамки на проектот „Животна средина, демократија и градење капацитети за Архуска Конвенција во регионот Малеш-Пијанец“ https://drive.google.com/file/d/1y_cVl7iYSPYN5Yrow8D8HhEYLdIopvKj/view?usp=sharing

Прочитај повеќе

Јавен повик за избор на експерт за изработка на зелен акциски план

Регионалниот центар за застапување (РЦЗ) ги поканува сите заинтересирани субјекти да учествуваат во постапка за избор на експерт за изработка на зелен акциски план. Предмет на работа се анализа квантитативни и квалитативни податоци кои ќе обезбедат информации за понатамошна подготовка на акцискиот план во делот на значењето и примената на зелената економија во нивното работење. […]

Прочитај повеќе

Јавен повик за избор на субјект/понудувач за простор за одржување работилница

Регионалниот центар за застапување (РЦЗ) ги поканува сите заинтересирани субјекти да учествуваат во постапка за избор на субјект – понудувач на простор за одржување обука. Предмет на работа е обука за граѓанските организации од регионот. Постапката се спроведува во рамките на проектот „Регионално поврзување и заедничка примена на концептот за зелена економија“, финансиран преку ЕУ, […]

Прочитај повеќе
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тони Стоименовски

Кратка порака за посетителите на РЦЗ Делчево

Следете не
За нас

РЦЗ Делчево

Регионален центар за застапување Делчево е граѓанска организација чија главна цел е зајакнување на граѓанското општество. Постоиме од 2006 година во кој период реализиравме голем број на проекти и активност во насока за остварување на нашата главна цел.

Брз преглед на архива
Ознаки (Tags)