Документи

Едукативна брошура за социјално претприемништво

Во рамки на проектот „Бизнис развој на млади преку социјално претприемништво“ изработена е едукативна брошура за значењето на социјалното претприемништво и за сродните области со кои е поврзана. Брошурата во електронска форма може да ја најдете на линкот подолу. Печатената форма е достапна во канцеларијата на РЦЗ. https://drive.google.com/file/d/11-kIoRYJ5abLONs2LqEOt2o7K2fuFEcY/view?usp=sharing

Прочитај повеќе

Извештај од спроведени анкети

Во прилог е извештајот од спроведените анкети спроведен во рамки на проектот „Животна средина, демократија и градење капацитети за Архуска Конвенција во регионот Малеш-Пијанец“ https://drive.google.com/file/d/1lwG4fTkYVr5nryvSZ-ZFoKefHP8mJ_qG/view?usp=sharing

Прочитај повеќе

Извештај од мониторинг и евалуација на јавни политики

Во прилог е извештајот од мониторинг и евалуација на јавни политки спроведен од страна на РЦЗ во рамки на проектот „Животна средина, демократија и градење капацитети за Архуска Конвенција во регионот Малеш-Пијанец“ https://drive.google.com/file/d/1y_cVl7iYSPYN5Yrow8D8HhEYLdIopvKj/view?usp=sharing

Прочитај повеќе

Јавен повик за избор на експерт за изработка на зелен акциски план

Регионалниот центар за застапување (РЦЗ) ги поканува сите заинтересирани субјекти да учествуваат во постапка за избор на експерт за изработка на зелен акциски план. Предмет на работа се анализа квантитативни и квалитативни податоци кои ќе обезбедат информации за понатамошна подготовка на акцискиот план во делот на значењето и примената на зелената економија во нивното работење. […]

Прочитај повеќе

Јавен повик за избор на субјект/понудувач за простор за одржување работилница

Регионалниот центар за застапување (РЦЗ) ги поканува сите заинтересирани субјекти да учествуваат во постапка за избор на субјект – понудувач на простор за одржување обука. Предмет на работа е обука за граѓанските организации од регионот. Постапката се спроведува во рамките на проектот „Регионално поврзување и заедничка примена на концептот за зелена економија“, финансиран преку ЕУ, […]

Прочитај повеќе

Јавен повик за избор на истражувач

Регионалниот центар за застапување (РЦЗ) ги поканува сите заинтересирани субјекти да учествуваат во постапка за избор на истражувач. Предмет на работа се квантитативни и квалитативни податоци кои ќе обезбедат информации за перцепцијата на компаните од регионот за значењето и примената на зелената економија во нивното работење. Постапката се спроведува во рамките на проектот „Регионално поврзување […]

Прочитај повеќе

Правилник за финансиско работење и правилник за управување со човечки ресурси

Правилниците се изработени во рамки на проектот „Едукативен центар за БЗР во Источен плански регион“ кој го имплементираше РЦЗ во текот на 2019 година во соработка со МЗЗПР, а финансиран oд ЕУ

Прочитај повеќе

Брошура за промовирање на принципите за безбедност и здравје при работа

Брошурата е изработена во рамки на проектот „Едукативен центар за БЗР во Источен плански регион“ кој го имплементираше РЦЗ во текот на 2019 година во соработка со МЗЗПР, а финансиран oд ЕУ

Прочитај повеќе

Стратегија за надворешна комуникација на Општина Делчево/ Јавен увид

Регионалниот центар за застапување од Делчево со финансиска поддршка од Општина Делчево, изминатите 6 месеци работеше на изработката на четиригодишен стратешки документ за надворешна комуникација на Општината. Документот е работен во неколку фази со обемен истражувачки процес и партиципативно учество на вработени од општината, локалните институции и невладиниот сектор. Во прилог на линкот е драфт […]

Прочитај повеќе
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тони Стоименовски

Кратка порака за посетителите на РЦЗ Делчево

Следете не
За нас

РЦЗ Делчево

Регионален центар за застапување Делчево е граѓанска организација чија главна цел е зајакнување на граѓанското општество. Постоиме од 2006 година во кој период реализиравме голем број на проекти и активност во насока за остварување на нашата главна цел.

Брз преглед на архива
Ознаки (Tags)